kampania Tag

Załączniki w wiadomości e-mail są ulubionym medium atakujących do rozsyłania złośliwego oprogramowania. Mogą być wycelowane w konkretnego użytkownika lub w ich grupę w tym samym czasie, uruchamiając spamowe kampanie mailowe. By odnieść sukces w przeprowadzeniu zamierzonego ataku, konieczne jest, aby odbiorcy szkodliwej wiadomości zaufali jej treści...