spam Tag

Kampania szkodliwego oprogramowania Emotet istnieje już od dłuższego czasu. Występuje regularnie w pewnych odstępach czasu z różnymi technikami i wariantami dostarczenia złośliwego oprogramowania do ofiary. Atakujący są inteligentni i używają złożonych technik, aby uniknąć wykrycia. Na początku 2017 r. widzieliśmy kampanię emotet rozpowszechniającą się przez załączony do maili...

Załączniki w wiadomości e-mail są ulubionym medium atakujących do rozsyłania złośliwego oprogramowania. Mogą być wycelowane w konkretnego użytkownika lub w ich grupę w tym samym czasie, uruchamiając spamowe kampanie mailowe. By odnieść sukces w przeprowadzeniu zamierzonego ataku, konieczne jest, aby odbiorcy szkodliwej wiadomości zaufali jej treści...