trojan Tag

Kampania szkodliwego oprogramowania Emotet istnieje już od dłuższego czasu. Występuje regularnie w pewnych odstępach czasu z różnymi technikami i wariantami dostarczenia złośliwego oprogramowania do ofiary. Atakujący są inteligentni i używają złożonych technik, aby uniknąć wykrycia. Na początku 2017 r. widzieliśmy kampanię emotet rozpowszechniającą się przez załączony do maili...